Formandens beretning og lærerige oplæg på Bestyrelsens Dag

17.05.2022

Foreningen afholdte den årlige Bestyrelses Dag den 6. maj 2022 med fantastiske indlæg og gode debatter.

Der blev netværket på livet løs, mens ideer og erfaringer blev delt på kryds og tværs. 

På generalforsamlingen blev bestyrelsen genvalgt på nær Joachim Ørum Petersen, som havde valgt ikke at genopstille (en stor tak til Joachim for indsatsen). I stedet blev Iben Lindhardt Olsen valgt til bestyrelsen (et stort tillykke til Iben med valget).

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Henrik Mansfeldt Witt som formand og Janie C. Nielsen som næstformand. Bestyrelsen kan ses her inkl. kontaktinfo. Input, forslag og kandidatur modtages altid med tak.
Se formandens beretning her.

Datoen for næste Bestyrelses Dag og generalforsamling er allerede fastsat. Den bliver den 12. maj 2023. SÆT ALLEREDE NU KRYDS I KALENDEREN OG TAG GERNE ET PAR NYE MEDLEMMER MED.

Bestyrelsen har allerede nu besluttet at arbejde videre med de indkomne gode input, så vi kan få tiltrukket flere yngre medlemmer, som måske ikke aktuelt har bestyrelsesposter, men som på sigt kunne tænke at gå den vej/som arbejder med rådgivning til bestyrelser.

Den 13. juni 2022 har vi premiere på vores nye bestyrelseskursus med særligt fokus på advokaten som bestyrelsesmedlem. Der er fortsat ledige pladser. 

Sæt kryds i kalenderen den 14. september 2022 om eftermiddagen, hvor der holdes kursus. 

Bestyrelsen ønsker alle medlemmerne en fantastisk sommer.

På bestyrelsens vegne

Henrik Mansfeldt Witt, formand
Bestyrelsesadvokater

Tilbage

keyboard_arrow_up