Er ledelserne i banker ansvarlige for bankkrisen?

20.09.2022

Er ledelserne i banker ansvarlige for bankkrisen?

Hvad er der sket med ledelserne i bankerne i kølvandet på bankkrisen? Det og meget mere fik vi svar på d. 14. september, hvor advokat, Ph.d. Janus Winther Høy, fortalte om sin Ph.d.-afhandling ”Bestyrelsesansvar i lyset af den finansielle krise”, mens advokat Søren Lundsgaard og advokat Arianne Svardal-Stelmer fortalte om den praktiske gang i retssalene, og de afsagte domme på området.  

En stor tak til alle tre for nogle fantastiske gode og inspirerende indlæg.

Efter årelange retssager er mange af sagerne om bestyrelsesansvaret i bankerne nu afgjort, og der skulle falde dom i den sidste af de store sager inden årets udgang.

Baseret på de gode og inspirerende indlæg var der under hele kurset en livlig udveksling af synspunkter og holdninger til ledelsesansvar.

Janus Winther Høy havde inden sagerne startede en tese om, at der skulle være skærpet ansvar for ledelserne i finansielle virksomheder, men det har han måtte revidere, da de afsagte domme peger i retning af, at Højesteret ikke har skærpet ansvaret, men har anlagt en linje, hvor domstolene skal være meget tilbageholdende med at tilsidesætte ledelsens vurderinger og skøn forudsat, at grundlaget for bestyrelsen har været forsvarligt.  

Janus kommer til næste år med en opdateret version af sin bog, ”Bestyrelsens ansvar”, hvor domspraksis vil være indarbejdet.

Den glæder vi os til.

Sammen med Søren og Arianne fik vi et godt, lærerigt og interessant indblik i flere af de førte sager, hvilket gav en meget bedre forståelse for, hvorfor sagerne endte som de gjorde.

I kan se oplægsholdernes plancher her:

Link til advokat, Ph.d. Janus Winther Høy’s plancher
Link til Advokat Søren Lundsgaard og advokat Arianne Svardal-Stelmer plancher


I kan i materialet finde god inspiration, hvis I sidder med spørgsmål om ledelsens ansvar.

Hjemmesiden
Bestyrelsen vil gerne beklage, at hjemmesiden i øjeblikket ikke bliver opdateret. Det skyldes forfald fra vores udbyder. Bestyrelsen er i gang med at finde en god og holdbar løsning fremadrettet. Hold derfor ekstra øje med vores nyhedsmails, hvor der vil komme informationer om kommende arrangementer og forhåbentlig snart en opdateret hjemmeside. 

2023 - arrangementer
Vi gentager vores velbesøgt bestyrelseskursus den 29. marts næste år. Mere info følger.
Vi håber at se rigtig mange af jer til vores bestyrelsesdag den 12. maj 2023. Mere info følger.

Bestyrelsens Dag 2023
Fredag den 12. maj 2023
Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg

På bestyrelsens vegne

Henrik Mansfeldt Witt, formand
Bestyrelsesadvokater

Tilbage

keyboard_arrow_up