Selskabers ansvarsfriholdelseserklæringer – Nyt om D&O-forsikring

27.02.2023

Arrangementet finder sted mandag d. 27. februar fra 15:45-19:00 hos Bech-Bruun, Langelinie Allé 35, 2100 København.

Bestyrelsesadvokater har hermed fornøjelsen sammen med Dansk Forening for Selskabsret at invitere til arrangementet: 

Selskabers ansvarsfriholdelseserklæringer – Nyt om D&O-forsikring

Program er som følger:

15:45-16:00 Velkomst og registrering

16.00-17.30 Selskabers ansvarsfriholdelseserklæringer
v/ advokaterne Camila Søbjerg Nielsen og Niels Kornerup, Bech-Bruun
Oplægsholderne arbejder med henholdsvis erstatnings- og forsikringsret og selskabsret og har medvirket ved implementeringen af en række skadesløsholdelsesordninger i danske selskaber.

Oplægsholderne vil gennemgå de erstatnings- og forsikringsretlige og selskabsretlige overvejelser ved etablering af en skadesløsholdelsesordning og de tilhørende rammer samt omfanget af og indholdet i de allerede vedtagne ordninger.

17.30-17.45 Kaffepause

17.45–18.30 Nyt om D&O-forsikring
v/ Louise Buch Harmsen, AON
Oplægsholderen arbejder som senior specialist inden for D&O forsikringer i forsikringsbranchen og har de seneste +10 år risikovurderet og rådgivet om D&O forsikringer til alle typer af selskaber og industrier. 

Oplægsholderen vil gennemgå de dækningsberettigede på en D&O forsikring og tale om claims-made-princippet på forsikringen. Derfra vil hun sætte fokus på samspillet mellem D&O forsikringer og skadesløsholdelseserklæringer og de utilsigtede konsekvenser, skadesløsholdelseserklæringer kan have for forsikringsdækningen, hvis ikke skadesløsholdelseserklæringerne udformes korrekt.

18.30–19.00 Vin og networking

Læs mere her 

Indlæg fra dagen:

Ledelsesansvar - Risikoen for ansvar og de almindelige værn i
erstatningsretten

Skadesløsholdelse fra et selskabsretligt perspektiv

D&O forsikringer fra et forsikringsretligt perspektiv 

 

Tilbage

keyboard_arrow_up