Sekretariatet

Sekretariat i Danske Bestyrelsesadvokater

Danske Advokater
Vesterbrogade 32
1620 København V
 
Har du spørgsmål eller kommentarer, er du altid velkommen til at kontakte os. 
 
Kontakt:

Koordinator Bodl Thiim
Telefon: 33 43 70 51
E-mail: bth@danskeadvokater.dk

Bodil