Om Danske Bestyrelsesadvokater

Foreningen Danske Bestyrelsesadvokater har som hovedformål at stille professionel bestyrelseskompetencer til rådighed for offentligheden.

Danske Bestyrelsesadvokaters medlemmer vælges ikke til bestyrelsesposter alene fordi de er advokater, men fordi de også har tilegnet sig viden inden for strategi, virksomhedsdrift eller særligt branchekendskab. Vores ambition er at det skal være nemt at matche behov for den rigtige sammensætning af bestyrelser med de bestyrelseskandidater som repræsenteres her via foreningen.  Vi har udviklet et værktøj, hvor egne krav til bestyrelsessammensætning og dermed ønskede kompetencer, automatisk matcher vores bestyrelseskandidat database. De bestyrelsesprofiler der matcher jeres krav vil automatisk blive listet, hvorefter en personlig vurdering kan finde sted.

Foreningens medlemmer er erhvervsadvokater, der har erfaring med bestyrelsesarbejde eller som har interesse heri og som har gennemgået en bestyrelsesuddannelse og dermed tilegnet sig kompetencer inden for håndtering af bestyrelsesarbejde. Kun medlemmer, som bestyrelsen har godkendt som havende den nødvendige erfaring, kan findes på denne hjemmeside - således er du sikker på, at det er en kvalificeret advokat du får fat i.
 
"Mange virksomheder ønsker en advokat i bestyrelsen, fordi han eller hun både har juridisk indsigt og samtidig erfaring med drift af virksomhed, ledelse og økonomi. Det er ikke titlen som advokat, der giver adgang til bestyrelseslokalerne, det er de personlige kompetencer, som advokaten har i forhold til den konkrete virksomhed."

Formanden for Danske Bestyrelsesadvokater, Henrik Mansfeldt Witt, Epic Advokater.