Steen Raagaard Andersen

Steen Raagaard Andersen

Partner, advokat (H)

33 30 02 13/40 92 48 48

www.lundelmersandager.dk

Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab

Branche-erfaring:
Ejendomme, Finans, Service, IT og Telekommunikation

Kompetencer:
Bestyrelseserfaring
Strategi
Finansiel indsigt
Forretningsudvikling
Kommunikation

Region:
Hovedstaden

Branchekendskab
  • Ejendomme
  • Finans
  • Service
  • IT og Telekommunikation
Det motiverer mig
“Det der motiverer mig i bestyrelsesarbejdet er kombinationen af overordnet ledelse med bidrag fra de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetence enten fra deres egen virksomhed, fra deres ansættelse som medlem af direktion eller lignende, eller på baggrund af deres bestyrelsesarbejde i øvrigt. Det er efter min opfattelse vigtigt at få sammensat bestyrelsen bestående af personer med et bredt erfaringsgrundlag fra forskellige virksomhedstyper og ikke bestående af individuelle eksperter. Ekspertviden kan og bør indhentes enten fra virksomheden selv eller eksternt, uden at eksperterne rekrutteres, samt bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen bør træffe beslutninger ud fra detailinformationer fra virksomheden og eventuelt eksternt, men ikke bestå af eksperter som sådan.”
Erhvervserfaring

Partner Lund Elmer Sandager Partnerselskab September 2002 - nu

www.lundelmersandager.dk


Partner Sandager Advokatfirma Januar 1985 - September 2002


Bestyrelseskompetencer
  • Bestyrelseserfaring
  • Strategi
  • Finansiel indsigt
  • Forretningsudvikling
  • Kommunikation
Erfaringer med bestyrelsesarbejde

Næstformand Rias A/S Januar 2011 - nu

Rias A/S er et børsnoteret selskab, der driver virksomhed som distributør af plasthalvfabrikata til alle genrer af industrien, bygge- og anlægsvirksomhed samt den offentlige sektor i Skandinavien. A-aktiekapitalen ejes af ThyssenKrupp Plastics International GmbH, Tyskland. Se www.rias.dk

Reference: Direktør Henning Hess | Tlf: 46 77 00 00 | Email:


Bestyrelsesmedlem/næstformand/formand Brdr. Rønje Holding-koncernen Oktober 1998 - nu

Brdr. Rønje-koncernen er brødrene Torben og Ib Henrik Rønjes investeringsselskaber. Selskaberne investerer hovedsageligt i fast ejendom. Se www.kongeegen.dk

Reference: Torben Rønje | Tlf: 48 10 40 80 | Email:


Formand Action International A/S med tilknyttede datterselskaber Januar 1995 - nu

Action International A/S er moderselskab i Action-koncernen, der driver kommunikation og reklamevirksomhed i Danmark og Sverige. Se www.action-dk

Reference: Direktør Mikael Jensen | Tlf: 39 27 31 33 | Email:


Se flere

Publikationer
Uddannelse

Højesteret Møderet for Højesteret Januar 1989


Advokat Hans Christoffersen Advokat Januar 1982


Københavns Universitet Cand.jur. Januar 1979


Netværk
Andet

Hvordan vælger du din bestyrelseskandidat?

Specifikt branchekendskab

For nogle virksomheder er det vigtigt at have en advokat i bestyrelsen, som har erfaring inden for deres branche. Brug rullegardinet til at finde advokater, som kender netop din branche.

Almene bestyrelses-kompetencer

Andre virksomheder har mere behov for særlige kompetencer, som måske ikke er dækket tilstrækkeligt i bestyrelsen i dag. Du kan søge advokater med erfaring og kompetencer inden for ni forskellige områder.

Hvordan får du den perfekte bestyrelse?

Den perfekte bestyrelse består af mennesker med lige præcis den kombination af erfaring og viden, virksomheden har brug for. Brug guiden til at finde ud af hvilke kompetencer, du skal gå efter.

Guide til sammensætning af bestyrelse